Περί ψυχομετρικών

Περί ψυχομετρικών

Γρηγορότερα; Ευκολότερα; Πιο απλά;Η απάντηση είναι πιο σύνθετη Πώς προσαρμόζονται τα ψυχομετρικά εργαλεία στις απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής; Tα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια (ή «ερωτηματολόγια προσωπικότητας» όπως αποδίδεται ο ακριβέστερος όρος...