ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ανάγκηΈνας οργανισμός που έχει αναλάβει την προώθηση της υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα διέγνωσε την ανάγκη για τη χάραξη μιας στρατηγικής διαχείρισης ταλέντου (talent management) για τα διευθυντικά της στελέχη, τους expert της και το διοικητικό της...