Η ανάγκη

Ένας οργανισμός που έχει αναλάβει την προώθηση της υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα διέγνωσε την ανάγκη για τη χάραξη μιας στρατηγικής διαχείρισης ταλέντου (talent management) για τα διευθυντικά της στελέχη, τους expert της και το διοικητικό της προσωπικό. Η καθιέρωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών βημάτων για το μέλλον αποσκοπούσε στην παρακίνηση των εργαζομένων και την αποτελεσματικότερή τους απόδοση. Επιπλέον, η χάραξη συγκεκριμένης στρατηγικής θα λειτουργούσε ως η πυξίδα για την ενίσχυση δεξιοτήτων που θα ήταν χρήσιμες για τους εργαζόμενους του οργανισμού σε άλλες θέσεις δεδομένου του σύντομου προσδόκιμου ζωής του. Οι σπόνσορες που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της στρατηγικής δούλεψαν με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα μέλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αίσθηση του «ανήκειν».  

 

Η λύση

Πρώτο βήμα της διαδικασίας ήταν η συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Ειδικούς Θεμάτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι προκλήσεις στους διαφορετικούς ρόλους.  Στη συνέχεια η HRP προχώρησε σε μια σειρά ατομικών συνεντεύξεων που βασίστηκαν στα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίων προκειμένου να αξιολογηθούν:

  • Το κλίμα του Οργανισμού
  • Τρέχουσες καίριες δεξιότητες για κάθε ρόλο
  • Μελλοντικές καίριες δεξιότητες για κάθε ρόλο
  • Τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξης σχετικά με κάθε δεξιότητα
  • Περιοχές για ανάπτυξη

 

Τα αποτελέσματα

Σε ατομικό επίπεδο κάθε συμμετέχοντας έλαβε ένα προσωποποιημένο Πλάνο Δράσης. Το 82% των συμμετεχόντων αξιολόγησαν την εμπειρία του συνόλου της διαδικασίας ως «Εξαιρετική» ή «Πολύ καλή». 

Σε επίπεδο ομάδας, η HRP  μοιράστηκε τα ευρήματα της διαδικασίας με τους αναδόχους και τους συμμετέχοντες. 

Ως αποτέλεσμα, ο Οργανισμός:

  • Προγραμμάτισε με αποτελεσματικό τρόπο δράσεις ανάπτυξης για κάθε ρόλο
  • Επανασχεδίασε τους ρόλους των διευθυντικών στελεχών και των expert της για την υποστήριξη αποτελεσματικής απόδοσης
  • Επαναδιατύπωσε τις αξίες και τις αρχές του υπό το πρίσμα των ευρημάτων της έρευνας και του στρατηγικού πλάνου για παράτασης της λειτουργίας ύπαρξής του.

 

Follow us on LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/hrpinternational/