Οι απαιτήσεις για αποτελεσματική ηγεσία έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια και για τον λόγο αυτό η Talogy διεξήγαγε παγκόσμια έρευνα προκειμένου να κατανοήσει τι ακριβώς άλλαξε – και τι πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η ηγεσία να είναι αποτελεσματικότερη.

Οι γνώσεις που προέκυψαν από αυτή την έρευνα ηγεσίας (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ) αποτέλεσαν τη βάση για μία νέα φιλοσοφία, το Talogy InView Leadership, αποκαλύπτοντας θέματα όπως:

 • Η έμπνευση, η παρακίνηση και η δέσμευση των ανθρώπων είναι τα βασικά συστατικά για την επίτευξη αποτελεσμάτων.
 • Η ευημερία των εργαζομένων είναι μια βασική πρόκληση που η ηγεσία πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει.
 • Η αποτελεσματική ηγεσία στο ασταθές εργασιακό περιβάλλον απαιτεί νοοτροπία ανάπτυξης, ανθεκτικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη.

Talogy InView Leadership – Μια νέα προοπτική

Βασισμένο στην παραπάνω πρόσφατη έρευνα και τις γνώσεις μας για την ηγεσία, το πλαίσιο Talogy InView Leadership επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη ηγεσία, ενδυναμώνοντας τους ηγέτες όλων των επιπέδων με αυτογνωσία και ενσυναίσθηση και δίνοντας τη δυνατότητα στους ηγέτες με βασικές ηγετικές ιδιότητες να παρακινούν και να υποστηρίζουν τις ομάδες τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

 • Ταυτότητα

  Η ηγεσία ξεκινά από μέσα προς τα έξω. Ηγούμεθα με αφετηρία αυτό που είμαστε. Η ηγεσία με αυθεντικότητα – οι βασικές αξίες ενός ηγέτη και αυτό που πρεσβεύει ως ηγέτης – είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και δέσμευσης με τους άλλους.

 • Συναισθηματική νοημοσύνη

  Οι ηγέτες που δίνουν προσοχή στα συναισθήματά τους και στα συναισθήματα των άλλων δημιουργούν ένα πιο ανθεκτικό και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό.

 • Ηγετικά χαρακτηριστικά

  Ένας δυναμικός χώρος εργασίας απαιτεί ευελιξία. Έξι βασικά ηγετικά χαρακτηριστικά παρέχουν μοναδικές δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με το πλαίσιο κάθε κατάστασης.

 • Ισορροπία

  Είτε οδηγούν μετασχηματιστικές αλλαγές, είτε παρέχουν καθημερινή σταθερότητα, είτε εξισορροπούν ανθρώπους και αποτελέσματα, οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται και να προσαρμόζουν τις προτεραιότητες τους ανάλογα με τις ανάγκες, για να προχωρούν μπροστά, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Τα έξι βασικά χαρακτηριστικά του ηγέτη

Αυτά τα έξι βασικά ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αναπτύχθηκαν με βάση τις γνώσεις της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας της Talogy, αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες σήμερα και που θα αντιμετωπίσουν και στο μέλλον. Οι μεγάλοι ηγέτες κινούνται ευέλικτα μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών με βάση τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν.

 1. Εμπνευσμένος σκοπός – Δώστε στους ανθρώπους ένα “γιατί”
 2. Ευέλικτο μυαλό – Κοιτάξτε μπροστά και να είστε πάντα έτοιμοι να προσαρμόσετε την πορεία σας
 3. Εστίαση στο momentum – Οδηγήστε και διατηρήστε την ορμή των ανθρώπων σας προς τη σωστή κατεύθυνση
 4. Σταθερή παρουσία – Να είστε ο ηγέτης στον οποίο οι άλλοι μπορούν να βασιστούν
 5. Αυθεντική σύνδεση – Συνδεθείτε με τους ανθρώπους και εκτιμήστε τους ως άτομα
 6. Ενδυναμωτική προσέγγιση – Δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις

Οι σημερινοί ηγέτες αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις και πιέσεις και σχεδόν οι μισοί αισθάνονται ότι δεν έχουν τις δεξιότητες για να επιτύχουν στον ρόλο τους. Η επιτυχία ενός οργανισμού βασίζεται σε ηγέτες που μπορούν να ευδοκιμήσουν μέσα στην πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα, εμπνέοντας παράλληλα το εργατικό δυναμικό. Οι λύσεις Talogy InView Leadership που παρέχονται από την ομάδα HRP σας βοηθούν να προσλαμβάνετε και να αναπτύσσετε σίγουρους και ικανούς ηγέτες που χρησιμοποιούν την αυτογνωσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις βασικές ηγετικές ιδιότητες για ώστε να εξισορροπούν με ευελιξία τους ανθρώπους και τα αποτελέσματα.

Μέσω των Προγραμμάτων Leadership Assessment της HRP όπου επιτυγχάνεται λεπτομερής αξιολόγηση της ηγεσίας, με την Ανατροφοδότηση 360 που αφορά στην αυτογνωσία μέσω της αντίληψης των άλλων, και τέλος μέσω των Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ηγεσίας για την αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί, ο στόχος για δημιουργία ισχυρών ηγετών μπορεί να επιτευχθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας πούμε περισσότερα για τα ανοιχτά μας προγράμματα και τα Κέντρα Ανάπτυξης Ηγεσίας.

#leadershipassessment #traininghumanresources #leadershipstyle #assessment #assessmentcenter #problemsolving #problemsolvingskills #softskills #softskillscoaching #leadership #coaching #leadershipdevelopment #leadershipexperience