Στο ανταγωνιστικό τοπίο των προσλήψεων, οι συνεντεύξεις χρησιμεύουν ως κομβική πλατφόρμα για τις εταιρείες, όχι μόνο για να αξιολογήσουν πιθανούς υποψηφίους, αλλά και για να προωθήσουν το brand name τους και να προσελκύσουν ταλέντα υψηλού επιπέδου. Η διαδικασία της συνέντευξης είναι ένα σημαντικό πρώτο σημείο επαφής για τους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν μια πρώτη εικόνα για την εταιρεία – την κουλτούρα, τις αξίες και τις ευκαιρίες τους. Είναι μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να παρουσιάσουν την εικόνα τους με τον καλύτερο τρόπο, ενώ παράλληλα οι ίδιες αξιολογούν την καταλληλόλητα ενός υποψηφίου για τον ρόλο. Παρακάτω, εμβαθύνουμε στη σημασία της συνέντευξης ως μέσο προσέλκυσης και επισημαίνουμε κρίσιμα «dos» και «don’ts» για τους συνεντευξιαστές (interviewers) μάνατζερ.

 1. Πολιτισμική αντανάκλαση: Οι συνεντεύξεις είναι «παράθυρα» στην κουλτούρα μιας εταιρείας. Ο τρόπος με τον οποίο οι συνεντευξιαστές αλληλεπιδρούν, οι ερωτήσεις που θέτουν και η συνολική ατμόσφαιρα μεταφέρουν τις αξίες και το ήθος του οργανισμού. Οι υποψήφιοι αξιολογούν κατά πόσο ευθυγραμμίζονται με την εταιρική κουλτούρα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τους συνεντευξιαστές να επιδεικνύουν την επιθυμητή κουλτούρα, μέσω της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας τους.
 2. Εκπροσώπηση του brand name της εταιρείας: Οι συνεντεύξεις είναι ένας τρόπος για τις εταιρείες ώστε να προβάλλουν την ταυτότητά τους. Από την αρχική αλληλεπίδραση έως τη δομή της συνέντευξης, κάθε πτυχή αντανακλά την προσωπικότητα της εταιρείας. Η σαφήνεια στην επικοινωνία, ο επαγγελματισμός και η ανάδειξη των μοναδικών πλεονεκτημάτων κάνουν μία εταιρεία να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της και δελεάζουν τους υποψηφίους, ώστε να φανταστούν τον εαυτό τους ως μέρος αυτής.
 3. Προσέλκυση και διατήρηση: Μια καλά διεξαχθείσα συνέντευξη όχι μόνο προσελκύει, αλλά και διατηρεί κορυφαία ταλέντα. Οι υποψήφιοι που έχουν θετικές εμπειρίες από μία συνέντευξη είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν την προσφορά της εταιρείας για εργασία και να παραμείνουν αφοσιωμένοι σε αυτήν. Έτσι, οι συνεντεύξεις συμβάλλουν σημαντικά στην ικανότητα μίας εταιρείας να προσελκύει και να διατηρεί ταλέντα μακροπρόθεσμα.
 4. Αντίληψη της αγοράς: Οι εμπειρίες από συνεντεύξεις επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται την εταιρεία. Οι θετικές συναντήσεις κοινοποιούνται στα επαγγελματικά δίκτυα, ενισχύοντας τη φήμη της εταιρείας. Αντίθετα, οι αρνητικές εμπειρίες μπορούν να αποτρέψουν τα δυνητικά ταλέντα και να βλάψουν την εικόνα μίας εταιρείας, επηρεάζοντας τις μελλοντικές προσπάθειες πρόσληψης.

 

Προτάσεις για Συνεντευξιαστές manager:

 1. Προετοιμάστε και εξατομικεύστε: Η προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας. Εξετάστε διεξοδικά το βιογραφικό του υποψηφίου και προετοιμάστε εξατομικευμένες ερωτήσεις που εμβαθύνουν στις εμπειρίες και τις ικανότητές του. Η εξατομίκευση της συνέντευξης αποδεικνύει το γνήσιο ενδιαφέρον της εταιρείας για τον υποψήφιο.
 2. Επισημάνετε / τονίστε την εταιρική κουλτούρα: Αναδείξτε την κουλτούρα της εταιρείας μέσα από ιστορίες κι αναφορές στην αλληλεπίδραση των μελών της. Επισημάνετε τις αξίες, την αποστολή και το όραμα, επιτρέποντας στους υποψηφίους να φανταστούν τον εαυτό τους ως μέλος αυτής της ομάδας.
 3. Αποτελεσματική επικοινωνία: Δείξτε ενεργή ακρόαση και σαφήνεια στην επικοινωνία. Επιτρέψτε στους υποψηφίους να εκφραστούν πλήρως, ενώ διατυπώνετε με διαφάνεια τις προσδοκίες της εταιρείας και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει.
 4. Δημιουργήστε μια θετική εμπειρία: Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα φιλόξενο και θετικό περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία της συνέντευξης είναι απρόσκοπτη, παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σεβαστείτε το χρόνο του υποψηφίου.

 

Προτάσεις Αποφυγής για Συνεντευξιαστές manager:

 1. Αποφύγετε να είστε απροετοίμαστοι: Η έλλειψη προετοιμασίας αντανακλά άσχημα την εικόνα της εταιρείας. Δείχνει αδιαφορία και υπονομεύει την αντίληψη του υποψηφίου για αυτήν.
 2. Μην υπερβάλλετε: Αν και η ανάδειξη των δυνατών σημείων της εταιρείας είναι απαραίτητη, αποφύγετε την υπερβολή ή την παραποίηση του ρόλου. Να είστε ειλικρινείς όσον αφορά τις προκλήσεις και ρεαλιστές όσον αφορά τις προσδοκίες.
 3. Αποφύγετε να είστε προκατειλημμένοι: Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων. Αποφύγετε να κάνετε κρίσεις με βάση άσχετους παράγοντες όπως το φύλο, η εθνικότητα ή οι προσωπικές προτιμήσεις. Επικεντρωθείτε αποκλειστικά στις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου.
 4. Μην πιέζετε χρονικά τη διαδικασία: Η βιασύνη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή η επίδειξη ανυπομονησίας μπορεί να δώσει στους υποψηφίους αρνητική εντύπωση. Διαθέστε επαρκή χρόνο, επιτρέποντας στους υποψηφίους να παρουσιάσουν τον εαυτό τους επαρκώς.

 

Εν κατακλείδι, οι συνεντεύξεις δεν είναι μόνο ένα εργαλείο αξιολόγησης, αλλά και μια ανεκτίμητη ευκαιρία για τις εταιρείες να επιδείξουν την ταυτότητα του brand name τους και να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα. Οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων  παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των υποψηφίων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη, να αντιμετωπίζονται οι συνεντεύξεις με ετοιμότητα, διαφάνεια και έμφαση στη δημιουργία μιας θετικής εμπειρίας. Αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις συνεντεύξεις, οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της εικόνας τους και να εξασφαλίσουν τους καταλληλότερους υποψηφίους για την οργανωτική τους επιτυχία.

#interviewskills #interviewtips #interview #interviewquestions #interviewprep #interviews #careercoach #careerdevelopment #interviewpreparation #interviewready #recruitment #hiring #interviewing

 

Image by Freepik