ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ?

Τα Κέντρα Ανάπτυξης & Αξιολόγησης (Αssessment Centres) είναι η διαδικασία μέτρησης δεξιοτήτων ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων, που προϋποθέτει:

 • τον ακριβή καθορισμό των αξιολογούμενων δεξιοτήτων και ταυτόχρονα τον σαφή προσδιορισμό της επιμέρους κλίμακας αξιολόγησής τους,
 • τη χρήση περισσοτέρων «εργαλείων» του ενός (κατά προτίμηση τουλάχιστον τριών, όπως π.χ. ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο, προσομοίωση ρόλου, γνωστική άσκηση και δομημενη συνέντευξη),
 • τη μέτρηση κάθε δεξιότητας από δύο τουλάχιστον εργαλεία και τέλος
 • την αξιολόγηση του συμμετέχοντα από διαφορετικούς αξιολογητές (ιδανικά διαφορετικός αξιολογητής ανά εργαλείο) και τέλος

Η παραπάνω διαδικασία αξιοποιείται κυρίως από μεσαίες και μεγάλες εταιρείες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις:

Tην ανάπτυξη ενός εργαζόμενου στον ρόλο που κατέχει ή πρόκειται σύντομα να αναλάβει (Κέντρα Ανάπτυξης) ή την λήψη αποφάσεων από πλευράς της εταιρείας σχετικά με την επιλογή ενός ή περισσοτέρων εργαζομένων από μία λίστα υποψηφίων (Κέντρα Αξιολόγησης). Η επιλογή αυτή μπορεί να αφορά την προαγωγή σε νέα θέση, οριζόντια μετακίνηση, απομάκρυνση ή πρόσληψη. Σε γενικές γραμμές, ο κύριος σκοπός ενός κέντρου αξιολόγησης είναι να μάθει η εταιρεία με ποιον τρόπο ο συμμετέχοντας ενεργεί στην εργασιακή του καθημερινότητα και να αντιληφθεί ο συμμετέχοντας τα ορόσημα επιτυχίας της υπό διερεύνηση θέσης (job benchmarks).

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ?

 • Τα Κέντρα Ανάπτυξης & Αξιολόγησης διευκολύνουν τους αξιολογητές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την απόδοση ενός υποψηφίου: η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ψυχομετρίας δίνει πληροφορίες σχετικά με τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του συμμετέχοντα (π.χ. γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, προσωπικότητα, εκπαιδευτική επίδοση) με ερωτηματολόγια, δοκιμασίες, κλίμακες, κλπ., Η δομημένη συνέντευξη παρέχει δεδομένα σχετικά με την εμπειρία του και το σκεπτικό με το οποίο προσεγγίζει μια κατάσταση και οι προσομοιώσεις ρόλων σχετικά με την πραγματική εκδήλωση της συμπεριφοράς.

 

 • Ο συνδυασμός διαφορετικών εργαλείων και αξιολογητών τα καθιστά τις πιο αξιόπιστες και ακριβείς μεθόδους πρόβλεψης της συμπεριφοράς. Έρευνες επίσης δείχνουν ότι και οι υποψήφιοι θεωρούν τα Κέντρα Ανάπτυξης & Αξιολόγησης ως εγκυρότερη μέθοδο, κοντινότερη στην καθημερινότητά τους και πιο δίκαιη.

 

 • Τέλος, οι συμμετέχοντες σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα από το feedback που θα λάβουν να μάθουν τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η εν λόγω θέση. Ειδικά οι μάνατζερ μαθαίνουν, επίσης μέσω αυτής της διαδικασίας να παρακολουθούν τα μέλη της ομάδας τους πιο προσεκτικά.

 

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ;

Σημαντικές προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των Κέντρων Ανάπτυξης & Αξιολόγησης είναι:

 • Ξεκάθαρη ενημέρωση των συμμετεχόντων για το απώτερο στόχο τους. Έχουν αναπτυξιακό ρόλο ή πρόκειται να κρίνουν την παραμονή τους σε έναν ρόλο ή την προαγωγή τους; Ποιος θα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματά τους; Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα λάβουν feedback; Οι ίδιοι θα λάβουν γραπτό report;

 

 • Σχεδιασμός και εκτέλεση σύμφωνα με αποδεκτή επαγγελματική πρακτική. Πριν τα Κέντρα Ανάπτυξης & Αξιολόγησης είναι σημαντικό οι αξιολογητές να έχουν καταλήξει σε σχέση με:
  – Τα κριτήρια επιτυχίας (δεξιότητες). Είναι σημαντικό διάφορες ασκήσεις να καθρεφτίζουν την πραγματικότητα των εργαζομένων. Αν τα κριτήρια επιτυχίας δεν δίνονται από την εταιρεία, τότε πρέπει να γίνει μια Ανάλυση Εργασίας (Job Analysis),
  – Τον καθορισμό των δεξιοτήτων που μετρούνται από κάθε βήμα της διαδικασίας
  – Τις κλίμακες και τις μεθόδους βαθμολόγησης.

 

 • Τέλος, μετά το Κέντρο Ανάπτυξης & Αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται ανάμεσα στους αξιολογητές αιτιολόγηση της βαθμολόγησης των υποψηφίων, με calibration meetings, και να παρέχεται στοιχειοθετημένο feedback στους συμμετέχοντες, ώστε και ο ίδιος ο συμμετέχοντας να επωμίζεται κέρδος από τη διαδικασία και να εμπλέκεται τελικά σε μία ενδιαφέρουσα και αναπτυξιακή διαδικασία, λαμβάνοντας τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία συμμετέχοντα («Canditate Experience»).

Του Ιωάννη Λαγουδάκη, Senior Consultant, Πηγή: ΗR Professional (Δεκέμβριος 2019)